Skip to content

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek


I. A Szolgáltató

1.1. A honlap neve: www.valoryzmarket.hu

1.2. A honlapot és megrendeléseket a Dor-Fru Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5560 Mezőberény Petőfi u. 3. cégjegyzékszám: 04-09-011215/4, adószám: 23696794 bankszámlaszám: 53200046-11087759) üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).


II. Regisztráció

2.1. A Weboldal főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. A Szolgáltató a regisztráció során az Ügyfél által megadott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. tv. („Info.tv.”) rendelkezései alapján kezeli. Az adatkezelésről bővebben az ADATVÉDELEM menüpontban tájékozódhat.

2.3. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy felhasználó nevét és jelszavát olyan helyen őrizze, tárolja, ahol harmadik személy nem férhet hozzá, és soha ne hozza ezen adatokat harmadik személyek tudomására. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.


III. A szolgáltatás igénybevétele

3.1. Megrendeléseket a szolgáltató honlapon keresztül a www.valoryzmarket.hu webshop felületén leadott megrendeléseket fogadja el.

3.2. Az Ügyfél a regisztrációt követően a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a “Kosár tartalmának megrendelése” ikonra kattintás megerősítésével az Ügyfél vételi ajánlatot tesz a Szolgáltató ajánlati felhívására. Ha az Ügyfél valamely mezőt hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A hibaüzenetet követően az Ügyfélnek lehetősége van az adatai módosítására, vagy pontosítására. Amennyiben az Ügyfél a kötelezően kitöltendő mezőket szabályosan kitöltötte, megrendelés gomb megnyomását követően lehetősége nyílik az adatai ellenőrzésére, és amennyiben valamely adatot pontatlanul vagy hibásan adott meg, ezen adatot módosíthatja. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.3. A termékek lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

3.4. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.5. A webshopban feltüntett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek csak a termékek árát tartalmazzák.


IV. Fizetés

4.1. GLS futárszolgálaton keresztül történik. A csomagkézhezvételekor készpénzben illetve bankkártyás fizetésre is van lehetőség a futárnál a mobilterminálon keresztül. A fizetés a következő bankkártyával vagy betéti kártyával teljesíthető: Maestro, Visa , MasterCard, American Express

4.2. A Dor-Fru Kft. a csomagot a megrendelő szerint szállítási címre, vagy átvételi (GLS CsomagPont) pontra szállítja.

A megrendelő által megadott szállítási címre történő szállítás esetén az ár minden csomag esetébe, súlytól függő:

Súly

Szolgáltatás nettó díja (Ft)

0-2 kg

1500

2-3 kg

1600

3- 5 kg

1750

5-10 kg

1850

10-15 kg

2000

15-20 kg

2050

4.3. GLSCSomagPont:

270 településen több mint 650 átvevőhely. A szolgáltatás megrendelésével a Feladó telephelyén felvett csomagokat a kiválasztott GLS CsomagPontba szállítjuk ki, ahol a vásárlók 24 órán belül átvehetik a megrendelt árut. A címzettnek SMS-ben küldünk tájékoztatást, ha az árut kiszállítottuk a kiválasztott GLS CsomagPontba. A küldemény átvételére érvényes személyi okmány bemutatásával 5 munkanap áll rendelkezésre.

4.4 Csomagkézbesítés a felvételt követő munkanapon 8-17 óra között, Magyarország területén.

4.5. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.


V. Szavatossági jog, elállás

Szolgáltató a termékeken feltüntetett szavatosságot vállalja.

Szavatossági igényt abban az esetben érvényesíthet a vásárló, ha a szolgáltatott áru a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. 


VI. Adatvédelem

6.1. A megrendelés során a Szolgáltató rögzíti azokat az adatokat, amelyek a Felhasználó azonosításához szükségesek: név, email cím, számlázási, kiszállítási cím, telefonszám.

6.2. Szolgáltató a Felhasználó adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

6.3. A megrendelések kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a kiszállítást végző futárszolgálat rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve, cég neve, teljes szállítási cím, a megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén), megrendelésszám, a megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. A kiszállítást végző futárszolgálat ezeket az adatokat köteles szigorúan bizalmasan kezelni, és a kézbesítés után azokat a Szolgáltató részére visszaszolgáltatni, illetve megsemmisíteni.

6.4. Felhasználó adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el Szolgáltató.

6.5. A weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője a Dor-Fru Kft.

6.6. Az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

6.7. Az adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintetteknek az adatkezelő székhelyére küldött levélben vagy a valent.fruzsi@gmail.com e-mail címen Adatkezelőnél bármikor lehetőségük van az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni, hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adataik kezelése ellen az Avtv. által meghatározott esetekben tiltakozni. Az Adatkezelő az e-mailen vagy postai úton beérkezett adatkezelési visszavonást 5 munkanapon belül véghezviszi. Ennek értelmében minden visszavonásra kért adatot megsemmisíti.

6.8. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.9. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

6.10. A vásárló az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.


VII. Egyéb rendelkezések

7.1 Fogyasztói panaszügyintézés írásban (5650 Mezőberény Luther tér 12-13), ill. e-mailen (valent.fruzsi@gmail.com) keresztül történik.

7.2. A Webáruházban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.4. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ÁSZF módosítása azonban nem érinti a már létrejött szerződéseket, és az azokban rögzített feltételeket, továbbá a Szolgáltató létrejött szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettségét