VAloryz partner party nyereményjáték

1. A Játék Szervezője és Lebonyolítója

1.1. A „Nyereményjáték Valoryz partner partyn való részvételért” elnevezésű játékot (a továbbiakban: „Játék”) a Valoryz Market Kft. (székhelye: 5650 Mezőberény Petőfi út 3.; adószáma: 23696794-2-04; a továbbiakban: „Valoryz Market Kft.”) mint Szervező bonyolítja le.

1.2. A Játék szervezésével és lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos alábbi feladatokat a Szervező látja el:

– 5.000 Ft feletti vásárlás ellenőrzése, hírlevélre való feliratkozás ellenőrzése

– a nyertesek megállapítása

– nyertessel (a továbbiakban: „Nyertes”), illetve tartaléknyertesekkel (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) való kapcsolatfelvétel, nyeremény (a továbbiakban: „Nyeremény”) eljuttatása a Nyerteshez/Tartaléknyertesekhez.

2. A Játék időtartama

2.1. A Játék 2024. május 1. nap 8:00 órától, 2024. május 30.nap 24 óráig tart.

3. Részvételi feltételek

3.1. A Játékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki

3.1.1. személyes Instagram profillal rendelkezik;

3.1.2. elfogadja a jelen Szabályzatot.

3.2. A Résztvevő a Játékban való részvételével elfogadja a jelen Szabályzatot, valamint elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt (beleértve az adatkezelés feltételeit is), azokhoz hozzájárul és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.3. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvételnek nem feltétele az Instagram oldal megosztása, a Szervező megköszöni, ha a Résztvevő az Instagram oldal megosztásával hozzájárul a Valoryz Instagram oldalának népszerűsítéséhez.

3.4 A Játékban nem vehet részt a Szervező munkavállalója, valamint azon személyek, akik munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak a Szervezővel, továbbá mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 2. pontja szerinti hozzátartozója[1].

4. A Játék leírása

A játékot az a felhasználó nyeri a látogatást, aki 5.000 Ft feletti értékben vásárolt a www.valoryzmarket.hu webshopban a kijelölt időszakban és feliratkozott a valoryzmarket.hu hírlevelére.

A 3 nyertes és kísérője resztvehet a Valoryz üzem területén megrendezésre kerülő partner party napon: 2024.06. 14-én pénteken.

5. A Játék menete

5.1. A Lebonyolító 2024. április 30. napján meghírdette facebook oldalán az eseményt. A Játékban a jelen Szabályzat 3. pontjának megfelelő személyek vehetnek részt.

6. Az értékelés

6.1. A Szervező a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatnak megfelelő válaszokat 2024.június 5 napján értékeli és a jelen Szabályzat 7. pontjában meghatározott Nyereményt osztja ki.

6.2. A Szervező az értékelés során 3 (három) fő Résztvevőt és kísérője részt vehet a Valoryz partner party Szarvason.

6.3. A Tartaléknyertesek közötti sorrendiség a rangsorolás sorrendjében kerül meghatározásra. A Tartaléknyertesek a jelen Szabályzat 8. pontjában írt esetben lesznek jogosultak a Nyereményre.

7. A Nyeremény

7.1. A Játék végén a Szervező felajánlásában a díj 3 (három) fő Résztvevőt és kísérője részt vehet a Valoryz partner party Szarvason.

7.2. A Nyeremény másra nem ruházható át, készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.t.

A Nyertest a Lebonyolító 2024. június 6.-án emailen keresztűl személyes üzenetben értesíti.

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a Játékos által megadott személyes adatokat (pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám) kezelje kapcsolatfelvétel céljából, a cél teljesüléséig, de legkésőbb a nyeremény feladásáig.

A Szervező a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

Egyéb

A rendezvénnyel kapcsolatos változás jogát a Dor-Fru Kft. fenntartja és erről időben értesíti a 3 nyertes játékost.

A Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem kezeli a játékot, és semmilyen felelősséget nem vállal érte és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.