Általános Szerződési Feltételek

I. A Szolgáltató

1.1. A honlap neve: www.valoryzmarket.hu

1.2. A honlapot és megrendeléseket a Valoryz Market Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5560 Mezőberény Petőfi u. 3. cégjegyzékszám: 04-09-011215/4, adószám: 23696794-2-04 bankszámlaszám: HU34 10402609-50526980-49511003) üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).

II. Regisztráció

2.1. A Weboldal főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. A Szolgáltató a regisztráció során az Ügyfél által megadott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. tv. („Info.tv.”) rendelkezései alapján kezeli. Az adatkezelésről bővebben az ADATVÉDELEM menüpontban tájékozódhat.

2.3. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy felhasználó nevét és jelszavát olyan helyen őrizze, tárolja, ahol harmadik személy nem férhet hozzá, és soha ne hozza ezen adatokat harmadik személyek tudomására. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

2.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. Speciális termékekre a vonatkozó ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.5. A jelen ÁSZF 2020. január 31. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF módosításait a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya.

2.6. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.7. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóhoz nem köthető, a Szolgáltató által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett termékek adás-vételével kapcsolatban.

III. A szolgáltatás igénybevétele

3.1. Megrendeléseket a szolgáltató honlapon keresztül a www.valoryzmarket.hu webshop felületén leadott megrendeléseket fogadja el.

3.2. Az Ügyfél a regisztrációt követően a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a “Kosár tartalmának megrendelése” ikonra kattintás megerősítésével az Ügyfél vételi ajánlatot tesz a Szolgáltató ajánlati felhívására. Ha az Ügyfél valamely mezőt hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A hibaüzenetet követően az Ügyfélnek lehetősége van az adatai módosítására, vagy pontosítására. Amennyiben az Ügyfél a kötelezően kitöltendő mezőket szabályosan kitöltötte, megrendelés gomb megnyomását követően lehetősége nyílik az adatai ellenőrzésére, és amennyiben valamely adatot pontatlanul vagy hibásan adott meg, ezen adatot módosíthatja. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.3. A termékek lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

3.4. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.5. A webshopban feltüntett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek csak a termékek árát tartalmazzák.

3.6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Szolgáltató az akciós árak meghatározásakor jogszerűen jár el, megfelelve a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szabályainak.

3.7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Felhasználónak joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

IV. Szállítás és Fizetés

4.1. A Valoryz Market Kft. a csomagot a megrendelő szerint szállítási címre, vagy átvételi pontra/csomagutomatába szállítja.

4.2. A szállítási opciók közűl választhatü a Foxpost csomagpontra történő szállítás. A csomagkézhezvételekor bankkártyás fizetésre is van lehetőség a csomagautomatánál a mobilterminálon keresztül. A fizetés a következő bankkártyával vagy betéti kártyával teljesíthető: Maestro, Visa , MasterCard, American Express.

  • Foxpost csomagpontra történő szállítás esetén : 0-15 kg-ig: bruttó 1000 Ft/db.

A Foxpost csomagpontra történő szolgáltatás esetén bruttó 200 Ft/rendelés kerül felszámításra adminisztrációs költségek miatt.

4.3. A szállítási opciók közűl választhatü a Postapontokra történő szállítás. A csomagkézhezvételekor bankkártyás fizetésre is van lehetőség a csomagautomatánál a mobilterminálon keresztül. A fizetés a következő bankkártyával vagy betéti kártyával teljesíthető: Maestro, Visa , MasterCard, American Express.

  • Postapontra vagy csomagautomatába történő szállítás esetén : 0-15 kg-ig: bruttó 990 Ft/db.

A Postapontra és csomagautomatába történő szolgáltatás esetén bruttó 200 Ft/rendelés kerül felszámításra adminisztrációs költségek miatt.

4.4. A Magyar Posta Zrt. a kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozások számára az egyedi szerződésben, vagy az általános szerződési feltételeiben meghatározott árakon biztosítja a postai (kézbesítési) szolgáltatás igénybevételének lehetőségét. Társaságunk az Általános szerződési feltételekben a következő árakat kívánja alkalmazni 335/2012. (XII. 4.):

  • Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db.
  • Háznál történő kézbesítés esetén: 0-2 kg-ig bruttó 1885 Ft/db.
  • Háznál történő kézbesítés esetén: 2-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
  • Háznál történő kézbesítés esetén: 10-15 kg-ig bruttó 2905 Ft/db

A postai szolgáltatás esetén bruttó 200 Ft/rendelés kerül felszámításra adminisztrációs költségek miatt.


4.5. 15 kg feletti rendelés esetén csak személyes átvételre van lehetőség.

Személyes átvétele címei: 5540 Szarvas Hrsz 0828/8 Valoryz telephely vagy 5650 Mezőberény Petőfi út 3. Vereckei Patika

4.6 Csomagkézbesítés a felvételt követő 3-5 munkanap , Magyarország területén. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton
visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

4.7. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

4.8. Az online bankkártyás fizetések a Stripe.com rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

V. Szavatossági jog, elállás

Szolgáltató a termékeken feltüntetett szavatosságot vállalja.

Szavatossági igényt abban az esetben érvényesíthet a vásárló, ha a szolgáltatott áru a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. 

VI. Adatvédelem

6.1. A megrendelés során a Szolgáltató rögzíti azokat az adatokat, amelyek a Felhasználó azonosításához szükségesek: név, email cím, számlázási, kiszállítási cím, telefonszám.

6.2. Szolgáltató a Felhasználó adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

6.3. A megrendelések kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a kiszállítást végző futárszolgálat rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve, cég neve, teljes szállítási cím, a megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén), megrendelésszám, a megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. A kiszállítást végző futárszolgálat ezeket az adatokat köteles szigorúan bizalmasan kezelni, és a kézbesítés után azokat a Szolgáltató részére visszaszolgáltatni, illetve megsemmisíteni.

6.4. Felhasználó adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el Szolgáltató.

6.5. A weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője aValoryz Market Kft.

6.6. Az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

6.7. Az adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintetteknek az adatkezelő székhelyére küldött levélben vagy a [email protected] e-mail címen Adatkezelőnél bármikor lehetőségük van az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni, hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adataik kezelése ellen az Avtv. által meghatározott esetekben tiltakozni. Az Adatkezelő az e-mailen vagy postai úton beérkezett adatkezelési visszavonást 5 munkanapon belül véghezviszi. Ennek értelmében minden visszavonásra kért adatot megsemmisíti.

6.8. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.9. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

6.10. A vásárló az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.

VII. Egyéb rendelkezések

7.1 Fogyasztói panaszügyintézés írásban (5650 Mezőberény Petőfi út 3.), ill. e-mailen ([email protected]) keresztül történik.

7.2. A Webáruházban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.4. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ÁSZF módosítása azonban nem érinti a már létrejött szerződéseket, és az azokban rögzített feltételeket, továbbá a Szolgáltató létrejött szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettségét